वृत्त, अर्धवृत्त व चतुर्भुज पहेली क्र. 66 व 67 का उत्तर | Circle, Half Circle and Rectangle Logical Puzzle Quiz Questions Answer

वृत्त, अर्धवृत्त व चतुर्भुज पहेली क्र. 66 व 67 का …

Read moreवृत्त, अर्धवृत्त व चतुर्भुज पहेली क्र. 66 व 67 का उत्तर | Circle, Half Circle and Rectangle Logical Puzzle Quiz Questions Answer

सेब, कुत्ता व टमाटर पहेली क्र. 41 का उत्तर | सेब, कुत्ता व टमाटर पहेली क्र. 41 का उत्तर | Apple, Dog and Tomato Logical Puzzle Quiz Questions Answer

सेब, कुत्ता व टमाटर पहेली क्र.41 का उत्तर | Apple, …

Read moreसेब, कुत्ता व टमाटर पहेली क्र. 41 का उत्तर | सेब, कुत्ता व टमाटर पहेली क्र. 41 का उत्तर | Apple, Dog and Tomato Logical Puzzle Quiz Questions Answer

Leaves, Gift Pack and Tree Logical Puzzle Quiz Questions Answer

पत्तियां, गिफ्ट पैक व पेड़ पहेली क्र. 36 का उत्तर | Leaves, Gift Pack and Tree Logical Puzzle Quiz Questions Answer

पत्तियां, गिफ्ट पैक व पेड़ पहेली क्र. 36 का उत्तर …

Read moreपत्तियां, गिफ्ट पैक व पेड़ पहेली क्र. 36 का उत्तर | Leaves, Gift Pack and Tree Logical Puzzle Quiz Questions Answer